fitnah

Out of stock
Meluruskan Sejarah Menguak Tabir Fitnah ,

Meluruskan Sejarah Menguak Tabir Fitnah Ibnu Saba`, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam, sebagaimana agama Nasrani juga pernah disusupi oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani. Laki-laki terlaknat ini bergerak dalam kegelapan, menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang dungu yang berbaur di tengah kaum Muslimin. Mereka inilah yang menyulut […]

Learn More

Rp 70.000

  • Availability: out of stock

Register